Ulla.jpeg

Guldborgsund Kommune som forsøgszone for borgerløn

Sæt borgeren fri med borgerløn

I Guldborgsund Kommunes Strategiplan skal Guldborgsund Kommune skal være en kommune, hvor alle - borgere, virksomheder, frivillige, politikere og ansatte - arbejder for at skabe et aktivt fællesskab, hvor vi alle bidrager, og hvor borgeren er i centrum.

Der er et stykke vej endnu, og i Alternativet brænder vi for at nå målet for de borgere, som nu er uden for fællesskabet og hvis bidrag til fællesskabet ikke værdsættes eller er blokeret. Borgere, der er parkeret uden for arbejdsmarkedet og modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, ressourceforløbsydelse eller integrationsydelse, er fastlåste af kontrol og mistillid. Offentligt ansatte er tvunget til at føre et kontrolsystem, der som troldmandens lærling får 30.000 siders lovmateriale til at skabe absurde vilkår for mennesker.

Ved at satse på andre parametre end det traditionelle arbejdsliv som mål for en succesfuld deltagelse i fællesskabet kunne vi gøre Guldborgsund Kommune til forsøgszone for borgerløn – eller basisydelse uden modkrav – til de nævnte borgere.

Med en anstændig og leveduelig månedlig ydelse på 12.000 kr. sætter vi borgen fri til ubekymret at deltage i fællesskabet med de evner og interesser, som man har udviklet eller ønsker at udvikle. Hvad der ikke kommer frit, det kommer ikke! – siger en gammel leveregel. Så med et slag frisætter vi disse borgeres ressourcer: frivillig indsats socialt, kulturelt og økonomisk.

Hov, er det ikke en større økonomisk byrde for kommunen? Ja, en merudgift på 99,8 mio. kr. hvis vi tager udgangspunkt i tal fra 2016. Men fraregner vi alle udgifter til kontrol og tvangsforanstaltninger, så er der sandsynligvis balance.

Kommer de i arbejde? Alle mennesker i dagens Danmark vil gerne deltage i et arbejdsliv, der ud over lønnen også giver fællesskab, mening og identitet – du er med til at gøre en forskel. Forsøget går ud på, at borgeren beholder sin basisydelse uanset beskæftigelsessituationen. Den kan til gengæld arbejdsgiveren trække fra jobbets normale arbejdsløn. Hvis ansøgeren med basisydelse får et job, som er lønnet med f.eks. 28.000 kr., så skal arbejdsgiveren kun udbetale 28.000-12.000 = 16.000 kr., som der skal betales skat af. Borgen har stadig en indkomst på 28.000 kr. i form af basisydelse og reduceret arbejdsløn. Og vælger borgen et deltidsarbejde, så ligger basisydelsens timeløn på 90 kr. som fratrækkes den timeløn, som deltidsjobbet giver.

Hvad får Guldborgsund Kommune ud af det? En masse frisatte ressourcer, som nu kan bidrage positivt til fællesskabet. Intet menneske ønsker at sidde passivt og vente på livets slutning! Vi har alle en lyst til at være aktive, gøre en forskel og være en del af et fællesskab. De frisatte borgere kan nu uden restriktioner deltage i det frivillige arbejde i kommunen i foreningslivet, i sportslivet eller med nabohjælp og i lokale fællesskaber. Iværksætterne kan trygt udfolde deres ideer uden reglernes benspænd eller bekymring for udkommet – vi får det blomstrende iværksætteri, som kommunen efterspørger. Sikkert er mange på integrationsydelse gjort passive i sprogskoler og forhindret i det selvstændige drive, som de fører med sig fra hjemkulturen. Og uddannelsessøgende er ikke længere tvunget til at simulere uddannelsesparathed og møde op på en uddannelse for at få understøttelse. De borgere, der vil i gang med en uddannelse kommer nu af lyst og egen interesse.

Lad os prøve det! Vi risikerer, at Guldborgsund bliver kommunen med topscoring af folk i arbejde, topscoring af initiativer og selvstændige bidrag til det sociale fællesskab, topscoring af iværksættere, topscoring af folk i uddannelse og topscoring af offentligt ansatte, der er glade for deres meningsfulde arbejde. Og sikkert også en væsentlig forbedret sundhedstilstand, nu hvor folk ikke skal være syge for at få sikret et livsgrundlag.

Dette forsøg skaber håb for demokratiet og fællesskabet.